تیک تیک ، تیک تیک ، ... تیک تیک ، تیک تیک ، ...

بازار Cygnus در بتا خصوصی است

برای درخواست دسترسی به بتا ، لطفاً با ایمیلی که در زیر گزارش شده است با ما تماس بگیرید ، این نکته را بخاطر بسپار که دسترسی خصوصی بتا فقط برای دسته های خاصی از کاربران مانند اعضای تیم Cygnus و همکاران آن باز است.

درباره بازار Cygnus در www.cygnusnetwork.org/cygnus-marketplace بیشتر بدانید